PRACOWNIKOW MAGAZYNOWYCH (Bollberg)

Dla naszego klienta w branży logistycznej szukamy pracowników
magazynowych wHermsdorf i okolicy.

Zadania:


 • Sortowanie paczek
 • Przygotowywanie towarów do wysyłki
 • Odporność fizyczna
 • Szybki i wydajny sposób pracy
 • Niezawodność i punktualność
 • Gotowość do pracy
 • Atrakcyjne i oparte na wynikach wynagrodzenie
 • Premia świąteczna i urlopowa
 • Przyjemne środowisko pracy
 • Opieka koordynatora
 • Odzież robocza

Jestes zainteresowany?

Twoja droga do nas:

Prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne (życiorys, aktualne
zaświadczenia ozatrudnieniu, oczekiwania płacowe i najwcześniejszą
datę możliwego rozpoczęciapracy). Jeśli chcesz złożyć wniosek
bezpośrednio, możesz przesłać nam swoje CVpocztą elektroniczną lub
przesłać nam swoje dane za pośrednictwem aplikacjionline. W
aplikacji online możesz „załadować“ CV po podaniu swoich
danychkontaktowych. To zajmuje tylko około 3 minuty. Najszybciej
odpowiadamy na tęformę aplikacji. Z przyjemnością odpowiemy na
wszelkie pytania dotyczącestanowiska pracy.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

… lepiej nie można przedstawić usługi naszej firmy.

Wspólnie z naszymi Partnerami biznesowymi opracowujemy strategie
personalnedostosowane do potrzeb firmy. Przedmiotem naszego
wsparcia są wszelkiegorodzaju usługi kadrowe, ale także zadania z
zakresu zarządzania czasem idoradztwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Firma Vegaconsult GmbH jestczłonkiem Zrzeszenia
Agencji Pośrednictwa Pracy BAP/DGB

Jako pracodawca jesteśmy świadomi szczególnej odpowiedzialności
wobec naszychpracowników. Dzięki ich niezawodnemu zaangażowaniu
Vegaconsult GmbH zpowodzeniem wspólpracuje z firmami branży
transportowej, logistycznej orazprodukcyjnej – głównie na obszarze
Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii.

Firmenkontakt und Herausgeber des Stellenangebots:

Vegaconsult GmbH

Für das oben stehende Stellenangebot ist allein der jeweils angegebene Herausgeber
(siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Stellenagebotstextes,
sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH
übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit des dargestellten Stellenangebots. Auch bei
Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung
ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem
angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen
dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.