Spawacz (Jena)

SZUKAMY WLASNIE CIEBIE

Dla naszego klienta, rodzinnej firmy zarządzanej przez
właściciela izajmującej się technologią próżniową, poszukujemy
spawacza do zatrudnieniabezpośredniego .


 • Przetwarzanie zleceń produkcyjnych
 • Przygotowanie i obróbka wtórna elementów przeznaczonych do
  spawania
 • Profesjonalna praca spawalnicza z różnymi procesami
  spawalniczymi
 • Przeprowadzanie własnych kontroli pracowników zgodnie z
  instrukcjami przy użyciu dostępnych urządzeń pomiarowych i
  kontrolnych.
 • Eksploatacja półautomatycznych urządzeń spawalniczych i
  spawalniczych orbitalnych
 • Wsparcie procesów doskonalenia w kolejności produkcji.
 • Nadzór i kwalifikacje stażystów
 • Ukończone szkolenie jako spawacz
 • Idealnie kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe
 • Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie TIG, spawania aluminium
  i spawania laserowego.
 • Poczucie odpowiedzialności
 • Niezawodność i umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym (system 3-zmianowy)
 • Wynagrodzenie uzależnione od wyników w wysokości od 11,50 do
  14,50 EUR brutto.
 • Perspektywy rozwoju kariery zawodowej
 • Przyjemna atmosfera pracy
 • Zdrowa i zróżnicowana żywność z własnej stołówki.
 • Darmowa opieka nad dziećmi
 • 25 dni urlopu rocznego
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • roczna premia motywacyjna

Jestes zainteresowany?

Twoja droga do nas:

Prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne (życiorys, aktualne
zaświadczenia ozatrudnieniu, oczekiwania płacowe i najwcześniejszą
datę możliwego rozpoczęciapracy). Jeśli chcesz złożyć wniosek
bezpośrednio, możesz przesłać nam swoje CVpocztą elektroniczną lub
przesłać nam swoje dane za pośrednictwem aplikacjionline. W
aplikacji online możesz „załadować“ CV po podaniu swoich
danychkontaktowych. To zajmuje tylko około 3 minuty. Najszybciej
odpowiadamy na tęformę aplikacji. Z przyjemnością odpowiemy na
wszelkie pytania dotyczącestanowiska pracy.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

indywidualnym oczekiwaniom i niezawodność“

…lepiej nie można podsumować usług, które świadczy nasza
firma.

Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania kadrowe
dostosowane doPaństwa potrzeb.

Przedmiotem działalności firmy są wszelkiego rodzaju usługi w
zakresiekapitału ludzkiego, jak również rozwiązania dotyczące
zarządzania czasem idoradztwo dla małych i średnich firm. Jako
pracodawca jesteśmy świadomispoczywającej na nas szczególnej
odpowiedzialności w stosunku do naszychpracowników. Firma
Vegaconsult GmbH jako członek Zrzeszenia AgencjiPośrednictwa Pracy
BAP/DGB jest związana układami zbiorowymi. Aktualnie
firmaVegaconsult GmbH koncentruje swoje usługi na rzecz firm z
branży transportoweji logistycznej, jednak równie skutecznie
współpracujemy z większymi zakładamiprodukcyjnymi, dzięki
niezawodnemu pośredniczeniu naszym personelem.
Nasz obszar działania to głównie kraje związkowe Saksonia,
Saksonia-Anhalt iTuryngia.

Firmenkontakt und Herausgeber des Stellenangebots:

Vegaconsult GmbH

Für das oben stehende Stellenangebot ist allein der jeweils angegebene Herausgeber
(siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Stellenagebotstextes,
sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH
übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit des dargestellten Stellenangebots. Auch bei
Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung
ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem
angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen
dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.