KOORDYNATOR (Meerane)

Dla naszego klienta w branży logistycznej szukamy koordynatora
.

Zadania:


 • Koordynacja grupy przydzielonych pracowników oraz współpraca z
  firmą klienta
 • Planowanie i kontrola pracowników
 • Planowanie transportu
 • Tłumaczenia ustne (niemiecki/polski)
 • Wsparcie pracowników w procesach administracyjnych (bank
  ,lekarz)
 • Planowanie urlopów
 • Kontakt z pracownikami

Oczekujemy

 • Dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego w mowie i
  piśmie
 • Dyspozycyjność
 • Niezawodność i punktualność
 • Zaangażowanie i wysoki stopień kultury osobistej
 • Talent organizacyjny
 • Prawoo jazdy kat .B
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Stanowisko w pełnym wymiarze czasu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Premia świąteczna i urlopowa
 • 24 dni urlopu (wzrastający corocznie)

Jesteś zaiteresowany? Szukamy właśnie ciebie!

Prosimy o przesłanie szczegółowych dokumentów aplikacyjnych
(curriculum vitae,aktualne referencje zawodowe, szczegóły dotyczące
oczekiwań płacowych inajwcześniejszej daty rozpoczęcia pracy),
najlepiej za pośrednictwem naszegointernetowego formularza
aplikacyjnego.

Chętnie odpowiemy na Państwa wstępne prośby i pytania
telefonicznie. Zniecierpliwością czekamy na wiadomość od
Państwa!

Twoja droga do nas:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego stanowiska,
skontaktuj się znami. Jeśli chcesz zgłosić się bezpośrednio,
zapraszamy do przesłania namswojego życiorysu pocztą elektroniczną
lub przesłania nam swoich danych natemat oferowanej aplikacji
online. Za pomocą aplikacji online możesz przesłaćswój życiorys po
wpisaniu swoich danych kontaktowych. To zajmie tylko 3minuty. Na tę
formę aplikacji możemy zareagować najszybciej. Nie możemy
siędoczekać, aż się zobaczymy.

indywidualnym oczekiwaniom i niezawodność“

…lepiej nie można podsumować usług, które świadczy nasza
firma.

Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania kadrowe
dostosowane doPaństwa potrzeb.

Przedmiotem działalności firmy są wszelkiego rodzaju usługi w
zakresiekapitału ludzkiego, jak również rozwiązania dotyczące
zarządzania czasem idoradztwo dla małych i średnich firm. Jako
pracodawca jesteśmy świadomispoczywającej na nas szczególnej
odpowiedzialności w stosunku do naszychpracowników. Firma
Vegaconsult GmbH jako członek Zrzeszenia AgencjiPośrednictwa Pracy
BAP/DGB jest związana układami zbiorowymi. Aktualnie
firmaVegaconsult GmbH koncentruje swoje usługi na rzecz firm z
branży transportoweji logistycznej, jednak równie skutecznie
współpracujemy z większymi zakładamiprodukcyjnymi, dzięki
niezawodnemu pośredniczeniu naszym personelem.
Nasz obszar działania to głównie kraje związkowe Saksonia,
Saksonia-Anhalt iTuryngia.

Firmenkontakt und Herausgeber des Stellenangebots:

Vegaconsult GmbH

Für das oben stehende Stellenangebot ist allein der jeweils angegebene Herausgeber
(siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Stellenagebotstextes,
sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH
übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit des dargestellten Stellenangebots. Auch bei
Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung
ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem
angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen
dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.