Pomocnik produkcyjny w zakresie kontroli, nadzorowania i zarządzania karmieniem trzod (Bollberg)

Poszukujemy pomocnika produkcyjnego w zakresie kontroli,
nadzorowania izarządzania karmieniem do pracy u naszego klienta w
zakładzie rolniczym.

 • kontrola koryt, wizualna ocena sposobu karmienia
 • zapisywanie nietypowych rzeczy
 • wpisywanie zarejestrowanych wartości do komputera
 • pomoc przy uzupełnianiu urządzeń do karmienia
 • znajomości języka niemieckiego
 • niezawodności i punktualności
 • zadowolenia z pracy
 • motywacji
 • umiejętności szybkiego uczenia się

Czy jesteś zainteresowany?


W takim razie czekamy na dokumenty aplikacyjne!

 • pracę na pełnym etacie w nowoczesnym zakładzie
 • godziny pracy od godz. 06:00 – 14:00
 • wynagrodzenie powyżej wymagań umowy zbiorowej w wysokości
  10,-€/h
 • zakwaterowanie na miejscu

Jestes zainteresowany?

Twoja droga do nas:
Prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne (życiorys, aktualne
zaświadczenia ozatrudnieniu, oczekiwania płacowe i najwcześniejszą
datę możliwego rozpoczęciapracy). Jeśli chcesz złożyć wniosek
bezpośrednio, możesz przesłać nam swoje CVpocztą elektroniczną lub
przesłać nam swoje dane za pośrednictwem aplikacjionline. W
aplikacji online możesz „załadować“ CV po podaniu swoich
danychkontaktowych. To zajmuje tylko około 3 minuty. Najszybciej
odpowiadamy na tęformę aplikacji. Z przyjemnością odpowiemy na
wszelkie pytania dotyczącestanowiska pracy.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

indywidualnym oczekiwaniom i niezawodność“

…lepiej nie można podsumować usług, które świadczy nasza
firma.

Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania kadrowe
dostosowane doPaństwa potrzeb.

Przedmiotem działalności firmy są wszelkiego rodzaju usługi w
zakresiekapitału ludzkiego, jak również rozwiązania dotyczące
zarządzania czasem idoradztwo dla małych i średnich firm. Jako
pracodawca jesteśmy świadomispoczywającej na nas szczególnej
odpowiedzialności w stosunku do naszychpracowników. Firma
Vegaconsult GmbH jako członek Zrzeszenia AgencjiPośrednictwa Pracy
BAP/DGB jest związana układami zbiorowymi. Aktualnie
firmaVegaconsult GmbH koncentruje swoje usługi na rzecz firm z
branży transportoweji logistycznej, jednak równie skutecznie
współpracujemy z większymi zakładamiprodukcyjnymi, dzięki
niezawodnemu pośredniczeniu naszym personelem.
Nasz obszar działania to głównie kraje związkowe Saksonia,
Saksonia-Anhalt iTuryngia.

Firmenkontakt und Herausgeber des Stellenangebots:

Vegaconsult GmbH

Für das oben stehende Stellenangebot ist allein der jeweils angegebene Herausgeber
(siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Stellenagebotstextes,
sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH
übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit des dargestellten Stellenangebots. Auch bei
Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung
ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem
angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen
dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.